EkumenickýTítovi3,2

Títovi 3:2

aby ni­koho ne­ohovárali, aby neboli svár­liví, ale priateľs­kí, a aby boli mier­ni k všetkým ľuďom.


Verš v kontexte

1 Pri­pomínaj im, aby sa s poslušnosťou pod­robovali vladárom a vr­ch­nos­tiam, aby boli ochot­ní na každé dob­ré dielo, 2 aby ni­koho ne­ohovárali, aby neboli svár­liví, ale priateľs­kí, a aby boli mier­ni k všetkým ľuďom. 3 Veď aj my sme boli kedysi nerozum­ní a ne­pos­lušní, blúdili sme, boli sme ot­rok­mi všelijakých vášní a roz­koší, žili sme v zlobe a závis­ti, opo­vr­hnutiahod­ní, nenávideli sme jed­ni druhých.

späť na Títovi, 3

Príbuzné preklady Roháček

2 aby sa ni­komu nerúhali, aby neboli svár­liví, ale prívetiví, do­kazujúci celú krot­kú tichosť voči všet­kým ľuďom.

Evanjelický

2 ni­komu ne­zlorečili, neboli hašteriví, ale prívetiví, do­kazujúc všemožnú mier­nosť všet­kým ľuďom.

Ekumenický

2 aby ni­koho ne­ohovárali, aby neboli svár­liví, ale priateľs­kí, a aby boli mier­ni k všetkým ľuďom.

Bible21

2 ať o nikom ne­mluví zle, ať jsou snášen­liví, las­kaví a vůči všem li­dem ať vž­dy pro­kazují vlídnost.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček