EkumenickýTítovi1,6

Títovi 1:6

má to byť bez­úhon­ný muž, jed­nej ženy, má mať veriace deti, ktoré nie sú ob­viňované z neporiadneho života a ne­pos­lušnos­ti.


Verš v kontexte

5 Pre­to som ťa nechal na Kréte, aby si dal do poriad­ku, čo ešte treba, a aby si v mestách ustanovil starších, ako som ti pri­kázal: 6 má to byť bez­úhon­ný muž, jed­nej ženy, má mať veriace deti, ktoré nie sú ob­viňované z neporiadneho života a ne­pos­lušnos­ti. 7 Veď bis­kup ako Boží správ­ca musí byť bez­úhon­ný, nie samoľúby, nie hnev­livý, nie pijan, nie bit­kár, ne­smie túžiť po nečest­nom zis­ku,

späť na Títovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

6 že ak je nie­kto bez úhony, muž jed­nej ženy, má deti veriace, nie také, na ktoré žalujú, že sú pros­topašné alebo ne­pod­daj­né.

Evanjelický

6 ak je nie­kto bez úhony, muž jed­nej ženy, má veriace deti, ktoré nie sú ob­viňované z roz­topašnos­ti a ne­pos­lušnos­ti.

Ekumenický

6 má to byť bez­úhon­ný muž, jed­nej ženy, má mať veriace deti, ktoré nie sú ob­viňované z neporiadneho života a ne­pos­lušnos­ti.

Bible21

6 Ta­kový člověk mu­sí být bez­úhonný: věrný manžel, který má věřící dě­ti, ji­mž nelze vy­tknout pro­stopášnost nebo vzpou­ru.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček