EkumenickýSudcov9,24

Sudcov 9:24

Násilie na sedem­desiatich Jerub­baálových synoch a ich krv do­pad­li na Abímelecha, ich brata, ktorý ich po­v­raždil, ako aj na občanov Síchemu, ktorí mu po­máhali po­biť svojich bratov.


Verš v kontexte

23 Po­tom Hos­podin po­slal zlého ducha medzi Abímelecha a občanov Síchemu. Občania Síchemu zradili Abímelecha. 24 Násilie na sedem­desiatich Jerub­baálových synoch a ich krv do­pad­li na Abímelecha, ich brata, ktorý ich po­v­raždil, ako aj na občanov Síchemu, ktorí mu po­máhali po­biť svojich bratov. 25 Občania Síchemu po­stavili proti nemu na vr­choch zálohy ľudí, ktorí olupovali každého, kto prešiel po ces­te pop­ri nich, o čom sa Abímelech do­zvedel.

späť na Sudcov, 9

Príbuzné preklady Roháček

24 aby prišla ukrut­nosť, s­páchaná na sedemdesiatich synoch Jerub­bálových, na súd, a aby sa ich krv vzložila na Abimelecha, ich brata, ktorý ich po­v­raždil, i na mužov Sichema, ktorí po­sil­nili jeho ruky, aby po­v­raždil svojich bratov.

Evanjelický

24 aby násilie na sedem­desiatich synoch Jerub­baalových a ich krv pad­la na Abímelecha, ich brata, ktorý ich za­vraždil, a na občanov Síchemu, ktorí mu po­sil­nili ruky, aby mohol za­vraždiť svojich bratov.

Ekumenický

24 Násilie na sedem­desiatich Jerub­baálových synoch a ich krv do­pad­li na Abímelecha, ich brata, ktorý ich po­v­raždil, ako aj na občanov Síchemu, ktorí mu po­máhali po­biť svojich bratov.

Bible21

24 To aby krutost spá­chaná na se­dm­desá­ti Je­rub-baalových synech byla po­mstě­na a je­jich krev do­padla na je­jich ne­vlastního bra­t­ra Abi­me­le­cha, který je po­vraž­dil, i na še­chem­ské měšťa­ny, kteří ho podpoři­li, aby za­bil své bra­t­ry.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček