EkumenickýSudcov9,23

Sudcov 9:23

Po­tom Hos­podin po­slal zlého ducha medzi Abímelecha a občanov Síchemu. Občania Síchemu zradili Abímelecha.


Verš v kontexte

22 Abímelech panoval nad Iz­raelom tri roky. 23 Po­tom Hos­podin po­slal zlého ducha medzi Abímelecha a občanov Síchemu. Občania Síchemu zradili Abímelecha. 24 Násilie na sedem­desiatich Jerub­baálových synoch a ich krv do­pad­li na Abímelecha, ich brata, ktorý ich po­v­raždil, ako aj na občanov Síchemu, ktorí mu po­máhali po­biť svojich bratov.

späť na Sudcov, 9

Príbuzné preklady Roháček

23 A Bôh po­slal zlého ducha medzi Abimelecha a medzi mužov Sichema. A mužovia Sichema stali sa ne­ver­nými Abimelechovi,

Evanjelický

23 zo­slal Hos­podin zlého ducha medzi Abímelecha a občanov Síchemu, takže občania Síchemu od­pad­li od Abímelecha,

Ekumenický

23 Po­tom Hos­podin po­slal zlého ducha medzi Abímelecha a občanov Síchemu. Občania Síchemu zradili Abímelecha.

Bible21

23 Bůh ale mezi Abi­me­le­cha a še­chem­ské měšťa­ny po­slal du­cha svá­ru, a Še­chemští Abi­me­le­cha zra­di­li.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček