EkumenickýSudcov8,29

Sudcov 8:29

Jóašov syn Jerub­baál teda od­išiel a býval vo svojom dome.


Verš v kontexte

28 Mid­jánčania boli pred Iz­raelit­mi po­korení a už ni­kdy nezo­dvih­li hlavu. Za Gideóna žila krajina v mieri štyrid­sať rokov. 29 Jóašov syn Jerub­baál teda od­išiel a býval vo svojom dome. 30 Gideón mal sedem­desiat synov, ktorí vy­šli z jeho bed­ra, lebo mal veľa žien.

späť na Sudcov, 8

Príbuzné preklady Roháček

29 A Jerub­bál, syn Jo­asov, od­išiel a býval vo svojom dome.

Evanjelický

29 Jerub­baal, Jóášov syn, od­išiel a býval vo svojom dome.

Ekumenický

29 Jóašov syn Jerub­baál teda od­išiel a býval vo svojom dome.

Bible21

29 Je­rub-baal, syn Jo­ašův, se pak vrá­til do­mů a byd­lel tam.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček