EkumenickýSudcov8,28

Sudcov 8:28

Mid­jánčania boli pred Iz­raelit­mi po­korení a už ni­kdy nezo­dvih­li hlavu. Za Gideóna žila krajina v mieri štyrid­sať rokov.


Verš v kontexte

27 Gideón z toho urobil efód a uložil ho vo svojom mes­te Of­re. K nemu chodil mod­los­lužob­ne smil­niť celý Iz­rael. Stal sa osíd­lom pre Gideóna a jeho dom. 28 Mid­jánčania boli pred Iz­raelit­mi po­korení a už ni­kdy nezo­dvih­li hlavu. Za Gideóna žila krajina v mieri štyrid­sať rokov. 29 Jóašov syn Jerub­baál teda od­išiel a býval vo svojom dome.

späť na Sudcov, 8

Príbuzné preklady Roháček

28 A tak bol Madian zo­hnutý pred syn­mi Iz­raelovými, ani viacej ne­po­z­dvih­li svojej hlavy. A zem mala po­koj štyrid­sať rokov, vo dňoch Gede­onových.

Evanjelický

28 Mid­ján­ci boli po­korení pred Iz­rael­cami, takže viac ne­po­z­dvih­li hlavu. Krajina mala štyrid­sať rokov po­koj, kým žil Gide­on.

Ekumenický

28 Mid­jánčania boli pred Iz­raelit­mi po­korení a už ni­kdy nezo­dvih­li hlavu. Za Gideóna žila krajina v mieri štyrid­sať rokov.

Bible21

28 Mi­dián se ale před syny Iz­rae­le mu­sel pokořit a hlavu už ne­zve­dl. Za Ge­de­o­nových dnů mě­la země mír po čtyřicet let.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček