EkumenickýSudcov8,26

Sudcov 8:26

Váha zlatých náušníc, ktoré si vy­žiadal, bola tisíc­sedem­sto šekelov zlata, ok­rem oz­dob­ných mesiačikov, náušníc a pur­purových rúch, ktoré nosievali mid­ján­ski králi, a ok­rem oz­dob­ných re­tiazok z krku ich tiav.


Verš v kontexte

25 Iz­raeliti od­povedali: Ochot­ne dáme. Rozp­re­streli plášť a každý mu naň hodil jed­nu ukoris­tenú náušnicu. 26 Váha zlatých náušníc, ktoré si vy­žiadal, bola tisíc­sedem­sto šekelov zlata, ok­rem oz­dob­ných mesiačikov, náušníc a pur­purových rúch, ktoré nosievali mid­ján­ski králi, a ok­rem oz­dob­ných re­tiazok z krku ich tiav. 27 Gideón z toho urobil efód a uložil ho vo svojom mes­te Of­re. K nemu chodil mod­los­lužob­ne smil­niť celý Iz­rael. Stal sa osíd­lom pre Gideóna a jeho dom.

späť na Sudcov, 8

Príbuzné preklady Roháček

26 A bolo váhy zlatých náušníc, ktoré vy­žiadal, tisíc sedem­sto šek­lov zlata krome oz­dob­ných mesiačikov a záves­kov per­lovej podoby a pur­purového rúcha, ktoré mali na sebe madian­skí kráľovia, a krome nák­rčníkov, ktoré boly na hrd­lách ich veľb­lúdov.

Evanjelický

26 Váha zlatých náušníc, ktoré si vy­žiadal, bola tisíc­sedem­sto šekelov zlata, ok­rem mesiačikov, náušníc a pur­purových rúch, ktoré nosili mid­ján­ski králi, a ok­rem re­tiazok z krku ich tiav.

Ekumenický

26 Váha zlatých náušníc, ktoré si vy­žiadal, bola tisíc­sedem­sto šekelov zlata, ok­rem oz­dob­ných mesiačikov, náušníc a pur­purových rúch, ktoré nosievali mid­ján­ski králi, a ok­rem oz­dob­ných re­tiazok z krku ich tiav.

Bible21

26 Na­ko­nec ty zlaté náušnice, které si vy­žádal, váži­ly 1 700 še­ke­lů, ne­počí­taje ony půl­měsíce a přívěs­ky a purpu­rová rou­cha mi­dián­ských králů ani náhr­delníky z krků je­jich vel­bloudů.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček