EkumenickýSudcov7,6

Sudcov 7:6

Tých, čo chlípali vodu tak, že si ju dlaňou podávali do úst, bolo tri­sto mužov. Os­tat­ní z ľudu si k vode kľak­li a tak sa na­pili.


Verš v kontexte

5 Gideón teda za­viedol ľudí dolu k vode. Hos­podin mu po­vedal: Každého, kto bude chlípať vodu ako chlípe pes, po­stav na jed­nu stranu. Podob­ne každého, kto si kľak­ne na kolená a tak sa na­pije, po­stav na druhú stranu. 6 Tých, čo chlípali vodu tak, že si ju dlaňou podávali do úst, bolo tri­sto mužov. Os­tat­ní z ľudu si k vode kľak­li a tak sa na­pili. 7 Hos­podin po­vedal Gideónovi: S tristo mužmi, ktorí chlípali vodu, vás za­chránim a vy­dám ti Mid­jánčanov do rúk. Os­tat­ní nech odídu každý do svoj­ho domova.

späť na Sudcov, 7

Príbuzné preklady Roháček

6 A bol počet tých, ktorí načierali svojou rukou a nosili vodu k ús­tam, tri­sto mužov. Všetok ostatok ľudu po­kľak­li na svoje kolená, aby pili vodu.

Evanjelický

6 Tých, čo zdvih­li ruku k ús­tam, a tak chlípali, bolo tri­sto mužov, os­tat­ný ľud si kľakol na kolená, a tak pil vodu.

Ekumenický

6 Tých, čo chlípali vodu tak, že si ju dlaňou podávali do úst, bolo tri­sto mužov. Os­tat­ní z ľudu si k vode kľak­li a tak sa na­pili.

Bible21

6 Tři sta mužů chlem­talo vodu z ruky a všich­ni ostatní si k pi­tí klek­li.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček