EkumenickýSudcov7,3

Sudcov 7:3

Oznám teda, aby ľud počul: Kto sa bojí a chveje sa, môže sa vrátiť a z Gileádskeho po­horia odísť. Vtedy sa dvad­saťd­vatisíc mužov vrátilo a desaťtisíc ich zo­stalo.


Verš v kontexte

2 Hos­podin po­vedal Gideónovi: Máš pri sebe pri­veľa ľudu, než aby som mu vy­dal Mid­jánčanov. Iz­rael sa totiž mohol vy­statovať a po­vedať: Za­chránil som sa vlast­nou silou. 3 Oznám teda, aby ľud počul: Kto sa bojí a chveje sa, môže sa vrátiť a z Gileádskeho po­horia odísť. Vtedy sa dvad­saťd­vatisíc mužov vrátilo a desaťtisíc ich zo­stalo. 4 Hos­podin však Gideónovi po­vedal: Ešte stále je tých ľudí pri­veľa. Roz­káž im, aby zišli k vode, tam ti ich vy­triedim. O kom ti po­viem: Ten­to nech ide s tebou, ten nech s tebou ide. No o kom ti po­viem: Ten­to nech nej­de s tebou, ten nech s tebou nej­de.

späť na Sudcov, 7

Príbuzné preklady Roháček

3 Pre­to teraz vy­hlás tak, aby ľud dob­re počul, a po­vieš: Ten, kto sa bojí a trasie sa, nech sa vráti a utiah­ne sa od vr­chu Gileádov­ho. A tak sa vrátilo z ľudu dvad­saťd­va tisíc mužov a desaťtisíc zo­stalo.

Evanjelický

3 Daj teda verej­ne vy­hlásiť ľudu: Kto sa bojí a chveje, nech sa vráti! Gide­on ich rých­lo pre­skúšal, a vtedy sa z nich vrátilo dvad­saťd­vatisíc mužov a desaťtisíc ich zo­stalo.

Ekumenický

3 Oznám teda, aby ľud počul: Kto sa bojí a chveje sa, môže sa vrátiť a z Gileádskeho po­horia odísť. Vtedy sa dvad­saťd­vatisíc mužov vrátilo a desaťtisíc ich zo­stalo.

Bible21

3 Pro­to teď k voj­s­ku pro­vo­lej: ‚Kdo má obavy nebo strach, ať se vrátí do­mů a ode­jde z po­hoří Gilboa!‘ “ 22 000 mužů se teh­dy vrá­ti­lo a 10 000 zůstalo.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček