EkumenickýSudcov7,15

Sudcov 7:15

Keď Gideón vy­počul roz­hovor o sne i jeho vý­klad, po­klonil sa, vrátil sa do iz­rael­ského tábora a zvolal: Vstaňte! Hos­podin vám vy­dal do rúk tábor Mid­jánčanov.


Verš v kontexte

14 Jeho druh mu od­vetil: To ne­znamená nič iné ako meč Iz­raelitu Gideóna, Jóašov­ho syna. Boh mu vy­dal na­pos­pas Mid­jánčanov s celým táborom. 15 Keď Gideón vy­počul roz­hovor o sne i jeho vý­klad, po­klonil sa, vrátil sa do iz­rael­ského tábora a zvolal: Vstaňte! Hos­podin vám vy­dal do rúk tábor Mid­jánčanov. 16 Roz­delil tri­sto mužov na tri od­diely, všet­kým dal do rúk trúby, prázd­ne krčahy a do krčahov fak­le.

späť na Sudcov, 7

Príbuzné preklady Roháček

15 A stalo sa, keď počul Gede­on vy­právanie sna i jeho vý­klad, že sa po­klonil Bohu a vrátil sa do tábora Iz­raelov­ho a riekol: Vstaňte, lebo Hos­podin dal do vašej ruky tábor Madiana.

Evanjelický

15 Keď Gide­on počul sen a jeho vý­klad, po­klonil sa, vrátil sa do iz­rael­ského tábora a zvolal: Hor sa! Hos­podin vám vy­dal tábor Mid­ján­cov do rúk.

Ekumenický

15 Keď Gideón vy­počul roz­hovor o sne i jeho vý­klad, po­klonil sa, vrátil sa do iz­rael­ského tábora a zvolal: Vstaňte! Hos­podin vám vy­dal do rúk tábor Mid­jánčanov.

Bible21

15 Když Ge­de­on us­lyšel ten sen i jeho výklad, poklo­nil se Bo­hu. Vrá­til se do iz­rael­ského tá­bo­ra a zvo­lal: „Vzhů­ru! Hos­po­din vy­dal mi­dián­ský tá­bor do vašich rukou!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček