EkumenickýSudcov7,14

Sudcov 7:14

Jeho druh mu od­vetil: To ne­znamená nič iné ako meč Iz­raelitu Gideóna, Jóašov­ho syna. Boh mu vy­dal na­pos­pas Mid­jánčanov s celým táborom.


Verš v kontexte

13 Gideón prišiel práve vtedy, keď jeden muž rozp­rával druhému, čo sa mu snívalo. Rozp­rával: Počuj, čo sa mi snívalo! Peceň jačmen­ného chleba sa kotúľal na tábor Mid­jánčanov, do­kotúľal sa k stanu, narazil naň tak, že stan padol, pre­vrátil sa a zo­stal ležať. 14 Jeho druh mu od­vetil: To ne­znamená nič iné ako meč Iz­raelitu Gideóna, Jóašov­ho syna. Boh mu vy­dal na­pos­pas Mid­jánčanov s celým táborom. 15 Keď Gideón vy­počul roz­hovor o sne i jeho vý­klad, po­klonil sa, vrátil sa do iz­rael­ského tábora a zvolal: Vstaňte! Hos­podin vám vy­dal do rúk tábor Mid­jánčanov.

späť na Sudcov, 7

Príbuzné preklady Roháček

14 Na to mu od­povedal jeho druh a riekol: Nie je to nič iné, iba meč Gede­ona, syna Jo­asa, Iz­rael­ského muža. Bôh dal Madiana i celý tábor do jeho ruky.

Evanjelický

14 Jeho druh od­povedal: To nie je nič iné ako meč Iz­rael­ca Gide­ona, syna Jóášov­ho. Boh mu vy­dal do rúk Mid­ján­cov s celým táborom.

Ekumenický

14 Jeho druh mu od­vetil: To ne­znamená nič iné ako meč Iz­raelitu Gideóna, Jóašov­ho syna. Boh mu vy­dal na­pos­pas Mid­jánčanov s celým táborom.

Bible21

14 Na to mu ten druhý od­po­věděl: „To může být jen meč Iz­rael­ce Ge­de­o­na, syna Jo­ašova. Bůh mu dal do ru­kou Mi­dián­ce a ce­lý tábor!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček