EkumenickýSudcov7,11

Sudcov 7:11

a vy­počuj, čo budú hovoriť. Vtedy zís­kaš od­vahu zísť do tábora. Gideón zišiel so svojím služob­níkom Purom až k predným strážam na okraji tábora.


Verš v kontexte

10 Ak sa bojíš zo­stúpiť sám, choď do tábora so svojím služob­níkom Purom 11 a vy­počuj, čo budú hovoriť. Vtedy zís­kaš od­vahu zísť do tábora. Gideón zišiel so svojím služob­níkom Purom až k predným strážam na okraji tábora. 12 Mid­jánčania, Amálekovia a východ­né kmene sa utáborili v doline ako kobyl­ky a ich ťavy sa nedali spočítať, bolo ich ako pies­ku na mor­skom po­breží.

späť na Sudcov, 7

Príbuzné preklady Roháček

11 Tam počuješ, čo budú hovoriť, a po­tom sa po­sil­nia tvoje ruky, a sídeš do tábora. A tak sišiel on i Púra, jeho služob­ník, ku kraju ozb­rojen­cov, ktorí boli v tábore.

Evanjelický

11 a vy­počuj, čo hovoria. Vtedy zís­kaš od­vahu zo­stúpiť do tábora. Nato Gide­on zišiel so svojím služob­níkom Purom až k pred­ným strážam na okraji tábora.

Ekumenický

11 a vy­počuj, čo budú hovoriť. Vtedy zís­kaš od­vahu zísť do tábora. Gideón zišiel so svojím služob­níkom Purom až k predným strážam na okraji tábora.

Bible21

11 Až us­lyšíš, co si v tá­boře ří­kají, os­mělíš se k útoku.“ Sešel tedy se svým zbrojnošem Pu­rou až k oz­bro­jeným hlídkám na kra­ji tá­bo­ra.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček