EkumenickýSudcov7,10

Sudcov 7:10

Ak sa bojíš zo­stúpiť sám, choď do tábora so svojím služob­níkom Purom


Verš v kontexte

9 Onej noci mu Hos­podin po­vedal: Vstaň, zo­stúp do tábora ne­priateľov, lebo som ti ich vy­dal do rúk. 10 Ak sa bojíš zo­stúpiť sám, choď do tábora so svojím služob­níkom Purom 11 a vy­počuj, čo budú hovoriť. Vtedy zís­kaš od­vahu zísť do tábora. Gideón zišiel so svojím služob­níkom Purom až k predným strážam na okraji tábora.

späť na Sudcov, 7

Príbuzné preklady Roháček

10 A jest­li sa bojíš sísť ty samot­ný, sídi ty a Púra, tvoj služob­ník, do tábora.

Evanjelický

10 Ak sa bojíš zo­stúpiť, choď najprv so svojím služob­níkom Purom dolu do tábora

Ekumenický

10 Ak sa bojíš zo­stúpiť sám, choď do tábora so svojím služob­níkom Purom

Bible21

10 Bo­jíš-li se tam jít sám, vez­mi si s se­bou zbrojnoše Pu­ru.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček