EkumenickýSudcov6,17

Sudcov 6:17

On mu však po­vedal: Ak som zís­kal tvoju priazeň, daj mi znamenie, že sa so mnou zhováraš ty.


Verš v kontexte

16 Hos­podinov an­jel ho však ubez­pečil: Keď budem s tebou, Mid­jánčanov porazíš ako jed­ného muža. 17 On mu však po­vedal: Ak som zís­kal tvoju priazeň, daj mi znamenie, že sa so mnou zhováraš ty. 18 Len ne­odíď od­tiaľto, kým ne­prídem k tebe. Chcel by som ti priniesť svoju po­kr­movú obetu a pred­ložiť ti ju. Od­poveď znela: Zo­stanem, kým sa ne­vrátiš.

späť na Sudcov, 6

Príbuzné preklady Roháček

17 A po­vedal mu: Ak som našiel milosť v tvojich očiach, daj mi, prosím, znamenie, že ty hovoríš so mnou.

Evanjelický

17 On mu po­vedal: Ak som našiel milosť v Tvojich očiach, daj mi znamenie, že si to Ty, kto so mnou hovoríš.

Ekumenický

17 On mu však po­vedal: Ak som zís­kal tvoju priazeň, daj mi znamenie, že sa so mnou zhováraš ty.

Bible21

17 „V tom případě mi pro­kaž laskavost,“ od­po­věděl Ge­de­on. „­Dej mi pro­sím zna­mení, že se mnou mluvíš ty.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček