EkumenickýSudcov6,11

Sudcov 6:11

Hos­podinov an­jel prišiel a v Ofre si sadol pod dub, ktorý pat­ril Abíezerov­covi Jóašovi. Jeho syn Gideón práve mlátil pšenicu v lisovni, aby ju za­chránil pred Mid­jánčan­mi.


Verš v kontexte

10 Po­vedal som vám: Ja som Hos­podin, váš Boh. Neboj­te sa bohov Amorejčanov, v ktorých krajine bývate! No vy ste ma ne­pos­lúch­li. 11 Hos­podinov an­jel prišiel a v Ofre si sadol pod dub, ktorý pat­ril Abíezerov­covi Jóašovi. Jeho syn Gideón práve mlátil pšenicu v lisovni, aby ju za­chránil pred Mid­jánčan­mi. 12 Hos­podinov an­jel sa mu zjavil a oslovil ho: Hos­podin s tebou, od­vážny hr­dina!

späť na Sudcov, 6

Príbuzné preklady Roháček

11 A an­jel Hos­podinov prišiel a po­sadil sa pod dubom, ktorý je v Of­re, ktorá pat­rí Joasovi Abiezer­skému. A Gede­on, jeho syn, palicou mlátil pšenicu v preši, aby s tým utiekol pred Madian­mi.

Evanjelický

11 Vtedy prišiel an­jel Hos­podinov a sadol si pod dub Abíézerov­ca Jóáša v Of­re, kým jeho syn Gide­on mlátil v lisov­ni pšenicu, aby ju za­chránil pred Mid­ján­cami.

Ekumenický

11 Hos­podinov an­jel prišiel a v Ofre si sadol pod dub, ktorý pat­ril Abíezerov­covi Jóašovi. Jeho syn Gideón práve mlátil pšenicu v lisovni, aby ju za­chránil pred Mid­jánčan­mi.

Bible21

11 Hos­po­dinův an­děl přišel a po­sa­dil se pod du­bem v Ofře, patřící Jo­ašovi Abie­zer­ské­mu. Jeho syn Ge­de­on právě mlá­til pšenici – ve vinném lisu, aby si toho Mi­dián­ci ne­všimli.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček