EkumenickýSudcov6,10

Sudcov 6:10

Po­vedal som vám: Ja som Hos­podin, váš Boh. Neboj­te sa bohov Amorejčanov, v ktorých krajine bývate! No vy ste ma ne­pos­lúch­li.


Verš v kontexte

9 Vy­tr­hol som vás z moci Egyp­ta i z rúk všet­kých vašich utláčateľov. Vy­hnal som ich spred vás a ich krajinu som dal vám. 10 Po­vedal som vám: Ja som Hos­podin, váš Boh. Neboj­te sa bohov Amorejčanov, v ktorých krajine bývate! No vy ste ma ne­pos­lúch­li. 11 Hos­podinov an­jel prišiel a v Ofre si sadol pod dub, ktorý pat­ril Abíezerov­covi Jóašovi. Jeho syn Gideón práve mlátil pšenicu v lisovni, aby ju za­chránil pred Mid­jánčan­mi.

späť na Sudcov, 6

Príbuzné preklady Roháček

10 A po­vedal som vám: Ja som Hospodin, váš Bôh. Nebudete sa báť bohov Amorejov, v ktorých zemi bývate. Ale ste ne­pos­lúch­li môj­ho hlasu.

Evanjelický

10 Po­vedal som vám: Ja som Hos­podin, váš Boh; ne­uc­tievaj­te bohov Amorej­cov, v krajine ktorých bývate! Ale vy ste ma ne­počúvali.

Ekumenický

10 Po­vedal som vám: Ja som Hos­podin, váš Boh. Neboj­te sa bohov Amorejčanov, v ktorých krajine bývate! No vy ste ma ne­pos­lúch­li.

Bible21

10 Teh­dy jsem vám ře­kl: ‚Já jsem Hos­po­din, váš Bůh. Ne­smí­te ctít bohy Emo­rej­ců, v je­jichž zemi bydlíte.‘ Ale ne­po­s­lech­li jste mě.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček