EkumenickýSudcov5,9

Sudcov 5:9

Moje srd­ce pat­rí vod­com Iz­raela, dob­rovoľníkom ľudu! Veleb­te Hos­podina,


Verš v kontexte

8 Ľud si zvolil nových bohov, v bránach mes­ta sa roz­pútal boj; no nebolo vidieť štít ani kopiju pri štyrid­saťtisícovom dave Iz­raela. 9 Moje srd­ce pat­rí vod­com Iz­raela, dob­rovoľníkom ľudu! Veleb­te Hos­podina, 10 vy, ktorí jaz­díte na svet­lo­hnedých os­liciach, sedávate na kober­coch, aj vy, ktorí chodíte na ces­tách: Uvažuj­te!

späť na Sudcov, 5

Príbuzné preklady Roháček

9 Moje srd­ce je ob­rátené k voj­vod­com Iz­raelovým, k dobrovoľným z ľudu. Dob­rorečte Hos­podinovi!

Evanjelický

9 Moje srd­ce od­dané je vod­com Iz­raela, ktorí dob­rovoľne po­vs­tali v ľude. Dob­rorečte Hos­podinovi,

Ekumenický

9 Moje srd­ce pat­rí vod­com Iz­raela, dob­rovoľníkom ľudu! Veleb­te Hos­podina,

Bible21

9 Srd­cem jsem s tě­mi, kdo ve­lí Izraeli, s tě­mi z li­du, kdo jsou ochotní – ve­le­ben bu­diž Hos­po­din!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček