EkumenickýSudcov5,10

Sudcov 5:10

vy, ktorí jaz­díte na svet­lo­hnedých os­liciach, sedávate na kober­coch, aj vy, ktorí chodíte na ces­tách: Uvažuj­te!


Verš v kontexte

9 Moje srd­ce pat­rí vod­com Iz­raela, dob­rovoľníkom ľudu! Veleb­te Hos­podina, 10 vy, ktorí jaz­díte na svet­lo­hnedých os­liciach, sedávate na kober­coch, aj vy, ktorí chodíte na ces­tách: Uvažuj­te! 11 Pri­poj­te sa k jasotu pri na­pájad­lách; tam sa oslavujú víťazs­tvá Hos­podina, jeho víťaz­né skut­ky v prospech vidiečanov v Izraeli. Vtedy Hos­podinov ľud zišiel k bránam.

späť na Sudcov, 5

Príbuzné preklady Roháček

10 Vy, ktorí jaz­díte na bielych os­liciach, ktorí sedíte na po­krov­coch, ako aj vy, ktorí chodíte po ces­tách, rozp­rávaj­te!

Evanjelický

10 vy, čo jaz­díte na plavých os­liciach, ktorí sedávate na kober­coch, a ktorí chodíte ces­tou: uvažuj­te!

Ekumenický

10 vy, ktorí jaz­díte na svet­lo­hnedých os­liciach, sedávate na kober­coch, aj vy, ktorí chodíte na ces­tách: Uvažuj­te!

Bible21

10 Vy jezd­ci na plavých oslicích, kteří sedí­te v se­dlech zdobených, vy, kdo se ubírá­te cesta­mi – roz­važuj­te.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček