EkumenickýSudcov4,8

Sudcov 4:8

Bárak jej od­vetil: Ak pôj­deš so mnou, pôj­dem i ja, no ak so mnou ne­pôj­deš, ne­pôj­dem ani ja.


Verš v kontexte

7 Ja ti po­tom pri­vediem k potoku Kíšon Síseru, Jábinov­ho veliteľa, s jeho voz­mi i voj­skom a vy­dám ti ho do rúk. 8 Bárak jej od­vetil: Ak pôj­deš so mnou, pôj­dem i ja, no ak so mnou ne­pôj­deš, ne­pôj­dem ani ja. 9 Nato mu po­vedala: Pôj­dem s tebou, ale v tomto boji sa ne­pres­láviš, lebo Hos­podin vy­dá Síseru do rúk ženy. Po­tom Debóra vstala a šla s Bárakom do Kedeša.

späť na Sudcov, 4

Príbuzné preklady Roháček

8 A Barák jej po­vedal: Ak poj­deš so mnou, poj­dem, ale ak ne­poj­deš so mnou, ne­poj­dem.

Evanjelický

8 Bárák jej po­vedal: Ak pôj­deš so mnou, pôj­dem aj ja, ale ak ne­pôj­deš so mnou, ne­pôj­dem ani ja.

Ekumenický

8 Bárak jej od­vetil: Ak pôj­deš so mnou, pôj­dem i ja, no ak so mnou ne­pôj­deš, ne­pôj­dem ani ja.

Bible21

8 Barák jí od­po­věděl: „Půjdeš-li se mnou, půjdu. Ne­půjdeš-li se mnou, nepůjdu!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček