EkumenickýSudcov4,7

Sudcov 4:7

Ja ti po­tom pri­vediem k potoku Kíšon Síseru, Jábinov­ho veliteľa, s jeho voz­mi i voj­skom a vy­dám ti ho do rúk.


Verš v kontexte

6 Ona po­slala po Báraka, syna Abíno­amov­ho a za­volala ho z Kedeš-Naf­táli. Oznámila mu: Hos­podin, Boh Iz­raela, ti pri­kazuje: Ih­neď tiah­ni na vrch Tábor a vez­mi so sebou desaťtisíc mužov spomedzi Naf­táli­ov­cov a Zebúlunov­cov. 7 Ja ti po­tom pri­vediem k potoku Kíšon Síseru, Jábinov­ho veliteľa, s jeho voz­mi i voj­skom a vy­dám ti ho do rúk. 8 Bárak jej od­vetil: Ak pôj­deš so mnou, pôj­dem i ja, no ak so mnou ne­pôj­deš, ne­pôj­dem ani ja.

späť na Sudcov, 4

Príbuzné preklady Roháček

7 A ja pritiahnem k tebe k po­toku Kišonu Sizeru, veliteľa voj­ska Jabínov­ho, i jeho vozy i jeho množs­tvo a dám ho do tvojej ruky.

Evanjelický

7 po­tom ti k po­toku Kíšón pri­tiah­nem Síseru, Jábínov­ho voj­vod­cu, s jeho voz­mi a voj­skom, a vy­dám ti ho do rúk.

Ekumenický

7 Ja ti po­tom pri­vediem k potoku Kíšon Síseru, Jábinov­ho veliteľa, s jeho voz­mi i voj­skom a vy­dám ti ho do rúk.

Bible21

7 Já pak přive­du vůd­ce Jabínova voj­s­ka Sise­ru i s jeho jíz­dou a s jeho zástu­py k po­toku Kíšon a vy­dám ti ho do rukou.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček