EkumenickýSudcov4,6

Sudcov 4:6

Ona po­slala po Báraka, syna Abíno­amov­ho a za­volala ho z Kedeš-Naf­táli. Oznámila mu: Hos­podin, Boh Iz­raela, ti pri­kazuje: Ih­neď tiah­ni na vrch Tábor a vez­mi so sebou desaťtisíc mužov spomedzi Naf­táli­ov­cov a Zebúlunov­cov.


Verš v kontexte

5 Sedávala pod Debórinou pal­mou na Ef­rajim­skom po­horí medzi Rámou a Bételom a Iz­raeliti pri­chádzali k nej na súd. 6 Ona po­slala po Báraka, syna Abíno­amov­ho a za­volala ho z Kedeš-Naf­táli. Oznámila mu: Hos­podin, Boh Iz­raela, ti pri­kazuje: Ih­neď tiah­ni na vrch Tábor a vez­mi so sebou desaťtisíc mužov spomedzi Naf­táli­ov­cov a Zebúlunov­cov. 7 Ja ti po­tom pri­vediem k potoku Kíšon Síseru, Jábinov­ho veliteľa, s jeho voz­mi i voj­skom a vy­dám ti ho do rúk.

späť na Sudcov, 4

Príbuzné preklady Roháček

6 A pošlúc posols­tvo povolala Baráka, syna Abino­amov­ho, z Kedeša Naf­taliho. A riek­la mu: Či ti azda neroz­kázal Hos­podin, Bôh Iz­raelov, povediac: Idi a tiah­ni na vrch Tábor a vez­mi so sebou desať tisíc mužov zo synov Naf­taliho a zo synov Za­bulona.

Evanjelický

6 Po­slala po Báráka, syna Abínoámov­ho, za­volala ho z Kedeš-Naf­tálí a po­vedala mu: Hos­podin, Boh Iz­raela, ti pri­kázal: Choď, tiah­ni na vrch Tábór a vez­mi so sebou desaťtisíc mužov spomedzi Naf­tálíov­cov a Zebulúnov­cov,

Ekumenický

6 Ona po­slala po Báraka, syna Abíno­amov­ho a za­volala ho z Kedeš-Naf­táli. Oznámila mu: Hos­podin, Boh Iz­raela, ti pri­kazuje: Ih­neď tiah­ni na vrch Tábor a vez­mi so sebou desaťtisíc mužov spomedzi Naf­táli­ov­cov a Zebúlunov­cov.

Bible21

6 Ta po­sla­la pro Baráka, syna Abi­no­a­mova z neftalím­ského Ke­deše, a vy­zva­la ho: „Hos­po­din, Bůh Iz­rae­le, ti přikazuje: Jdi, vez­mi s se­bou deset tisíc mužů z Neftalí­ma a Za­bulo­na a vy­táhni s nimi na horu Tá­bor.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček