EkumenickýSudcov4,16

Sudcov 4:16

Bárak prena­sledoval vozy i tábor až po Charóšet-Gójim. Celé Síserovo voj­sko pad­lo mečom, ne­os­tal ani jediný muž.


Verš v kontexte

15 Hos­podin mečom zmiatol pred Bárakom Síseru i všet­ky vozy, i celý jeho tábor. Sísera zo­skočil z voza a pešo utiekol. 16 Bárak prena­sledoval vozy i tábor až po Charóšet-Gójim. Celé Síserovo voj­sko pad­lo mečom, ne­os­tal ani jediný muž. 17 Sísera utekal pešo k stanu Jáely, ženy Kénij­ca Chebera, pre­tože medzi chacór­skym kráľom Jábinom a domom Kénij­ca Chebera bol mier.

späť na Sudcov, 4

Príbuzné preklady Roháček

16 A Barák honil vozy i voj­sko až po Charošet Po­hanov. A pad­lo všet­ko voj­sko Sizerovo os­trím meča; nezos­talo ani len jed­ného.

Evanjelický

16 Bárák prena­sledoval vozy a tábor až po Charóšet-Gójím, a celé voj­sko Síserovo pad­lo os­trím meča; ne­os­tal ani jediný.

Ekumenický

16 Bárak prena­sledoval vozy i tábor až po Charóšet-Gójim. Celé Síserovo voj­sko pad­lo mečom, ne­os­tal ani jediný muž.

Bible21

16 za­tím­co Barák pronásledoval ty vozy a voj­sko až k Cha­rošet-ha­go­ji­mu. Ce­lé Sise­rovo voj­sko padlo ostřím meče; ne­zůstal ani je­diný.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček