EkumenickýSudcov4,14

Sudcov 4:14

Debóra po­vedala Bárakovi: Vstaň, lebo práve dnes ti Hos­podin vy­dal Síseru do rúk. Sám Hos­podin totiž už vy­šiel pred tebou. Bárak zišiel z vrchu Tábor a za ním desaťtisíc mužov.


Verš v kontexte

13 Sísera sú­stredil všet­kých deväťs­to želez­ných vozov a zvolal všetok ľud, ktorý bol s ním, z Charóšet-Gójimu k potoku Kíšon. 14 Debóra po­vedala Bárakovi: Vstaň, lebo práve dnes ti Hos­podin vy­dal Síseru do rúk. Sám Hos­podin totiž už vy­šiel pred tebou. Bárak zišiel z vrchu Tábor a za ním desaťtisíc mužov. 15 Hos­podin mečom zmiatol pred Bárakom Síseru i všet­ky vozy, i celý jeho tábor. Sísera zo­skočil z voza a pešo utiekol.

späť na Sudcov, 4

Príbuzné preklady Roháček

14 A Debora riek­la Barákovi: Vstaň, lebo toto je deň, ktorého dal Hos­podin Sizeru do tvojej ruky! Či hľa, ne­vyšiel Hos­podin pred tebou? Vtedy sišiel Barák s vr­chu Tábora a desať tisíc mužov za ním.

Evanjelický

14 Debora po­vedala Bárákovi: Hor sa! Lebo toto je deň, v ktorom ti Hos­podin dal Síseru do rúk. Is­teže, Hos­podin už vy­šiel pred tebou. Bárák zo­stúpil z vr­chu Tábór a za ním desaťtisíc mužov.

Ekumenický

14 Debóra po­vedala Bárakovi: Vstaň, lebo práve dnes ti Hos­podin vy­dal Síseru do rúk. Sám Hos­podin totiž už vy­šiel pred tebou. Bárak zišiel z vrchu Tábor a za ním desaťtisíc mužov.

Bible21

14 De­bo­ra teh­dy řek­la Bará­kovi: „Vzhů­ru! Toto je den, kdy ti Hos­po­din vy­dal Sise­ru do ru­kou. Vž­dyť před te­bou jde sám Hospodin!“ A tak Barák vy­razil z hory Tá­bor a za ním 10 000 mužů.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček