EkumenickýSudcov4,13

Sudcov 4:13

Sísera sú­stredil všet­kých deväťs­to želez­ných vozov a zvolal všetok ľud, ktorý bol s ním, z Charóšet-Gójimu k potoku Kíšon.


Verš v kontexte

12 Keď Síserovi oznámili, že Abíno­amov syn Bárak vy­šiel na vrch Tábor, 13 Sísera sú­stredil všet­kých deväťs­to želez­ných vozov a zvolal všetok ľud, ktorý bol s ním, z Charóšet-Gójimu k potoku Kíšon. 14 Debóra po­vedala Bárakovi: Vstaň, lebo práve dnes ti Hos­podin vy­dal Síseru do rúk. Sám Hos­podin totiž už vy­šiel pred tebou. Bárak zišiel z vrchu Tábor a za ním desaťtisíc mužov.

späť na Sudcov, 4

Príbuzné preklady Roháček

13 shromaždil Sizera k­rikom všetky svoje vozy deväťs­to želez­ných vozov, i všetok ľud, ktorý bol s ním, z Charošeta Po­hanov, k po­toku Kišonu.

Evanjelický

13 Sísera zvolal všet­ky svoje vozy, deväťs­to želez­ných vozov, a všetok ľud, ktorý mal pri sebe, z Charóšet-Gójímu k po­toku Kíšónu.

Ekumenický

13 Sísera sú­stredil všet­kých deväťs­to želez­ných vozov a zvolal všetok ľud, ktorý bol s ním, z Charóšet-Gójimu k potoku Kíšon.

Bible21

13 po­vo­lal z Cha­rošet-ha­go­ji­mu ce­lou svou jíz­du deví­ti set že­lez­ných vozů a ce­lé své voj­sko k po­toku Kíšon.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček