EkumenickýSudcov3,9

Sudcov 3:9

Iz­raeliti volali k Hospodinovi o pomoc a Hos­podin im po­slal zá­chran­cu, ktorý ich vy­slobodil: Ot­níela, Kenazov­ho syna, Kálebov­ho mladšieho brata.


Verš v kontexte

8 Hos­podin sa na­hneval na Iz­raelitov a vy­dal ich na­pos­pas Kúšan-Rišátajimovi, kráľovi Aram-Na­harajimu. Iz­raeliti boli osem rokov pod­daní Kúšan-Rišátajima. 9 Iz­raeliti volali k Hospodinovi o pomoc a Hos­podin im po­slal zá­chran­cu, ktorý ich vy­slobodil: Ot­níela, Kenazov­ho syna, Kálebov­ho mladšieho brata. 10 Hos­podinov duch zo­stúpil naňho a on začal súdiť Iz­rael. Pus­til sa do boja a Hos­podin mu dal do moci aramej­ského kráľa Kúšan-Rišátajima. Jeho ruka moc­ne doliehala na Kúšan-Rišátajima.

späť na Sudcov, 3

Príbuzné preklady Roháček

9 No, keď kričali synovia Iz­raelovi k Hos­podinovi, vzbudil Hos­podin synom Iz­raelovým zá­chran­cu a za­chránil ich, Ot­niela, syna Kenaza, mladšieho brata Kálefov­ho.

Evanjelický

9 Vtedy volali Iz­rael­ci k Hos­podinovi o po­moc a Hos­podin vzbudil Iz­rael­com zá­chran­cu, ktorý ich za­chránil: Kenázov­ho syna Ot­níéla, Kálebov­ho mladšieho brata.

Ekumenický

9 Iz­raeliti volali k Hospodinovi o pomoc a Hos­podin im po­slal zá­chran­cu, ktorý ich vy­slobodil: Ot­níela, Kenazov­ho syna, Kálebov­ho mladšieho brata.

Bible21

9 Když po­tom synové Iz­rae­le vo­la­li k Hos­po­di­nu, vzbu­dil jim za­chrán­ce, aby je vy­svo­bo­dil. Byl to Otniel, syn Kena­ze, mladšího bra­t­ra Kále­bova.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček