EkumenickýSudcov3,8

Sudcov 3:8

Hos­podin sa na­hneval na Iz­raelitov a vy­dal ich na­pos­pas Kúšan-Rišátajimovi, kráľovi Aram-Na­harajimu. Iz­raeliti boli osem rokov pod­daní Kúšan-Rišátajima.


Verš v kontexte

7 Iz­raeliti robili to, čo sa ne­páčilo Hos­podinovi, za­bud­li na Hos­podina, svoj­ho Boha, a slúžili baálom a ašéram. 8 Hos­podin sa na­hneval na Iz­raelitov a vy­dal ich na­pos­pas Kúšan-Rišátajimovi, kráľovi Aram-Na­harajimu. Iz­raeliti boli osem rokov pod­daní Kúšan-Rišátajima. 9 Iz­raeliti volali k Hospodinovi o pomoc a Hos­podin im po­slal zá­chran­cu, ktorý ich vy­slobodil: Ot­níela, Kenazov­ho syna, Kálebov­ho mladšieho brata.

späť na Sudcov, 3

Príbuzné preklady Roháček

8 Pre­to sa za­pálil hnev Hos­podinov na Iz­raela a predal ich do ruky Kúšana Rišataim­ského, syr­ského kráľa Aram-naharaima, v Mezopotamii, a tak slúžili synovia Iz­raelovi Kúšanovi Rišataim­skému osem rokov.

Evanjelický

8 Tu vzplanul hnev Hos­podinov proti Iz­rael­com a odo­vzdal ich do rúk Kúšán-Rišátajima, kráľa mezopotám­skej Sýrie. Iz­rael­ci boli osem rokov pod­daní Kúšán-Rišátajimovi.

Ekumenický

8 Hos­podin sa na­hneval na Iz­raelitov a vy­dal ich na­pos­pas Kúšan-Rišátajimovi, kráľovi Aram-Na­harajimu. Iz­raeliti boli osem rokov pod­daní Kúšan-Rišátajima.

Bible21

8 Hos­po­din pro­to vzplanul pro­ti Iz­rae­li hněvem a vy­dal je na­po­spas krá­li jménem Kušan Ri­ša­ta­jim z me­zopo­tam­ského Ara­mu. Iz­rael­ci pak slouži­li Kušanu Ri­ša­ta­ji­movi osm let.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček