EkumenickýSudcov3,5

Sudcov 3:5

Iz­raeliti bývali medzi Kanaánčan­mi, Chetit­mi, Amorejčan­mi, Periz­zej­mi, Chiv­vij­mi a Jebúsej­mi.


Verš v kontexte

4 Oni sa stali skúškou Iz­raelitov, aby sa ukázalo, či budú po­slúchať príkazy, ktoré Hos­podin dal ich ot­com pro­stred­níc­tvom Mojžiša. 5 Iz­raeliti bývali medzi Kanaánčan­mi, Chetit­mi, Amorejčan­mi, Periz­zej­mi, Chiv­vij­mi a Jebúsej­mi. 6 Brali si ich dcéry za ženy, dávali svoje dcéry ich synom a slúžili ich bohom.

späť na Sudcov, 3

Príbuzné preklady Roháček

5 A tak bývali synovia Iz­raelovi v strede Kananeja, Heteja, Amoreja, Ferezeja, Heveja a Jebuzeja.

Evanjelický

5 Iz­rael­ci bývali upro­stred Kanaán­cov, Chetej­cov, Amorej­cov, Perizej­cov, Chivij­cov a Jebúsej­cov,

Ekumenický

5 Iz­raeliti bývali medzi Kanaánčan­mi, Chetit­mi, Amorejčan­mi, Periz­zej­mi, Chiv­vij­mi a Jebúsej­mi.

Bible21

5 Synové Iz­rae­le byd­le­li upro­střed Kananej­ců, Chetej­ců, Emo­rej­ců, Pe­ri­zej­ců, Hivej­ců a Je­bu­sej­ců.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček