EkumenickýSudcov3,4

Sudcov 3:4

Oni sa stali skúškou Iz­raelitov, aby sa ukázalo, či budú po­slúchať príkazy, ktoré Hos­podin dal ich ot­com pro­stred­níc­tvom Mojžiša.


Verš v kontexte

3 päť filištín­skych kniežat, všet­ci Kanaánčania, Sidončania a Chiv­viji, ktorí obývali Libanon­ské po­horie od vr­chu Baál-Cher­món až ta, kde sa ide do Chamátu. 4 Oni sa stali skúškou Iz­raelitov, aby sa ukázalo, či budú po­slúchať príkazy, ktoré Hos­podin dal ich ot­com pro­stred­níc­tvom Mojžiša. 5 Iz­raeliti bývali medzi Kanaánčan­mi, Chetit­mi, Amorejčan­mi, Periz­zej­mi, Chiv­vij­mi a Jebúsej­mi.

späť na Sudcov, 3

Príbuzné preklady Roháček

4 A tedy boli na­to, aby nimi zkúšal Iz­raela, aby sa zvedelo, či budú po­slúchať pri­kázania Hos­podinove, ktoré pri­kázal ich ot­com skr­ze Mojžiša.

Evanjelický

4 Títo boli na skúšku pre Iz­rael, aby sa do­kázalo, či bude počúvať príkazy, ktoré Hos­podin dal ich ot­com skr­ze Mojžiša.

Ekumenický

4 Oni sa stali skúškou Iz­raelitov, aby sa ukázalo, či budú po­slúchať príkazy, ktoré Hos­podin dal ich ot­com pro­stred­níc­tvom Mojžiša.

Bible21

4 Ti zůsta­li, aby skrze ně byl Iz­rael zkoušen, aby se ukázalo, zda bu­dou po­s­lou­chat Hos­po­di­nova přikázání, která skrze Mo­jžíše vy­dal je­jich ot­cům.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček