EkumenickýSudcov3,27

Sudcov 3:27

Len čo ta dobehol, dal za­trúbiť na Ef­rajim­skom po­horí, od­kiaľ s ním Iz­raeliti zo­stúpili a on ich viedol.


Verš v kontexte

26 Kým váhali, Ehúd ušiel. Prešiel pop­ri mod­lách a unikol do Seíry. 27 Len čo ta dobehol, dal za­trúbiť na Ef­rajim­skom po­horí, od­kiaľ s ním Iz­raeliti zo­stúpili a on ich viedol. 28 Po­vedal im: Poďte za mnou, lebo Hos­podin vám vy­dal na­pos­pas vašich ne­priateľov Moábčanov. Oni šli za ním, zo­brali Moábčanom jor­dán­ske brody a ni­komu nedovolili prej­sť.

späť na Sudcov, 3

Príbuzné preklady Roháček

27 A stalo sa, keď prišiel, že za­trúbil na trúbu na vr­chu, na po­horí Efraimovom. A synovia Iz­raelovi sišli s ním dolu s vr­chu, a on išiel pred nimi.

Evanjelický

27 Len čo došiel, za­trúbil na Ef­rajim­skom po­horí na trúbu, Iz­rael­ci zo­stúpili s ním z po­horia a on na ich čele.

Ekumenický

27 Len čo ta dobehol, dal za­trúbiť na Ef­rajim­skom po­horí, od­kiaľ s ním Iz­raeliti zo­stúpili a on ich viedol.

Bible21

27 Když do­razil, za­trou­bil v Efraim­ských horách na be­raní roh. Synové Iz­rae­le se­stou­pi­li z hor s Ehu­dem v če­le.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček