EkumenickýSudcov3,16

Sudcov 3:16

Ehúd si zhotovil na lakeť dl­hý, oboj­stran­ne os­trý meč. Pri­pásal si ho pod šaty na pravý bok.


Verš v kontexte

15 Iz­raeliti úpen­livo prosili Hos­podina o pomoc a Hos­podin im po­slal zá­chran­cu Ehúda, syna Ben­jamínov­ca Géru, ktorý bol ľavák. Po ňom po­slali Iz­raeliti Eg­lónovi, moáb­skemu kráľovi, po­vin­ný po­platok. 16 Ehúd si zhotovil na lakeť dl­hý, oboj­stran­ne os­trý meč. Pri­pásal si ho pod šaty na pravý bok. 17 Moáb­skemu kráľovi Eg­lónovi odo­vzdal po­vin­ný po­platok. Eg­lón bol veľmi tučný muž.

späť na Sudcov, 3

Príbuzné preklady Roháček

16 A Ehúd si spravil meč, os­trý na obe strany, dl­hý na lakeť, a opásal si ho pod svoje šaty na svoje pravé bed­ro.

Evanjelický

16 Éhúd si zhotovil meč na obe strany os­trý, na lakeť dl­hý, a opásal si ho pod šaty na pravé bed­ro.

Ekumenický

16 Ehúd si zhotovil na lakeť dl­hý, oboj­stran­ne os­trý meč. Pri­pásal si ho pod šaty na pravý bok.

Bible21

16 Ehud si vy­ro­bil krátký dvoj­sečný meč, připásal si jej pod oděv k pravé­mu steh­nu

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček