EkumenickýSudcov3,14

Sudcov 3:14

Iz­raeliti boli pod­daní moáb­skemu kráľovi Eg­lónovi osem­násť rokov.


Verš v kontexte

13 Eg­lón sa spojil s Amónčanmi a Amálek­mi, zaútočil, porazil Iz­rael a ob­sadil Mes­to paliem. 14 Iz­raeliti boli pod­daní moáb­skemu kráľovi Eg­lónovi osem­násť rokov. 15 Iz­raeliti úpen­livo prosili Hos­podina o pomoc a Hos­podin im po­slal zá­chran­cu Ehúda, syna Ben­jamínov­ca Géru, ktorý bol ľavák. Po ňom po­slali Iz­raeliti Eg­lónovi, moáb­skemu kráľovi, po­vin­ný po­platok.

späť na Sudcov, 3

Príbuzné preklady Roháček

14 A synovia Iz­raelovi slúžili Eg­lonovi, moáb­skemu kráľovi, osem­násť rokov.

Evanjelický

14 Iz­rael­ci slúžili moáb­skemu kráľovi Eg­lónovi osem­násť rokov.

Ekumenický

14 Iz­raeliti boli pod­daní moáb­skemu kráľovi Eg­lónovi osem­násť rokov.

Bible21

14 Iz­rael­ci pak slouži­li moáb­ské­mu krá­li Eglo­novi osmnáct let.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček