EkumenickýSudcov21,7

Sudcov 21:7

Ako to urobíme, aby po­zos­talí Ben­jamínov­ci nezos­tali bez žien, keďže sme sa za­prisahali na Hos­podina, že im nedáme svoje dcéry za ženy?


Verš v kontexte

6 Iz­raeliti ľutovali svoj­ho brata Ben­jamína a vraveli: Dnes bol vy­ťatý jeden kmeň z Izraela. 7 Ako to urobíme, aby po­zos­talí Ben­jamínov­ci nezos­tali bez žien, keďže sme sa za­prisahali na Hos­podina, že im nedáme svoje dcéry za ženy? 8 Spytovali sa: Je nejaký iz­rael­ský kmeň, ktorý sa nedo­stavil k Hospodinovi do Mic­py? A pred­sa, z Jábeš-Gileádu nik ne­prišiel do tábora do zhromaždenia.

späť na Sudcov, 21

Príbuzné preklady Roháček

7 Čo by sme moh­li vy­konať pre tých, ktorí po­zos­tali, aby sa im do­staly ženy, keď sme my pri­sahali na Hos­podina, že im nedáme zo svojich dcér za ženy?

Evanjelický

7 Čo máme robiť ohľadom žien pre tých, ktorí os­tali, keďže sme pri­sahali na Hos­podina, že im nedáme svoje dcéry za ženy?

Ekumenický

7 Ako to urobíme, aby po­zos­talí Ben­jamínov­ci nezos­tali bez žien, keďže sme sa za­prisahali na Hos­podina, že im nedáme svoje dcéry za ženy?

Bible21

7 Co si počne­me s tě­mi, kdo zby­li? Jak jim opatří­me že­ny? Vž­dyť jsme přísaha­li při Hos­po­di­nu, že jim nikdo ne­dá­me svou dce­ru za ženu.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček