EkumenickýSudcov21,25

Sudcov 21:25

V tom čase v Izraeli nebolo kráľa. Každý robil, čo po­kladal za správ­ne.


Verš v kontexte

23 Ben­jamínov­ci tak aj urobili: Vzali si ženy podľa svoj­ho počtu z tancujúcich, ktoré uchvátili, od­išli a vrátili sa do svoj­ho dedičs­tva; vy­stavali mes­tá a bývali v nich. 24 Po­tom sa Iz­raeliti od­tiaľ roz­išli, každý k svojmu kmeňu a k svojmu rodu, teda každý od­išiel do svoj­ho dedičného vlast­níc­tva. 25 V tom čase v Izraeli nebolo kráľa. Každý robil, čo po­kladal za správ­ne.

späť na Sudcov, 21

Príbuzné preklady Roháček

25 V tých dňoch nebolo kráľa v Iz­raelovi; každý robil to, čo bolo správ­ne v jeho očiach.

Evanjelický

25 V tom čase ešte nebolo kráľa v Iz­raeli; každý robil, čo uznal za správ­ne.

Ekumenický

25 V tom čase v Izraeli nebolo kráľa. Každý robil, čo po­kladal za správ­ne.

Bible21

25 Iz­rael byl tenkrát bez krále. Každý si dělal, co chtěl.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček