EkumenickýSudcov21,17

Sudcov 21:17

Po­vedali: Dedičné vlast­níc­tvo tých, čo unik­li, bude pat­riť Ben­jamínovi, aby nebol vy­kynožený jeden kmeň z Izraela.


Verš v kontexte

16 Starší v pospolitosti sa spytovali: Čo máme robiť so zvyšujúcimi, aby sa im ušli ženy, keď ben­jamín­ske ženy boli vy­hubené? 17 Po­vedali: Dedičné vlast­níc­tvo tých, čo unik­li, bude pat­riť Ben­jamínovi, aby nebol vy­kynožený jeden kmeň z Izraela. 18 My im však ne­môžeme dob­rovoľne dať svoje dcéry za ženy. Iz­raeliti sa totiž za­prisahali: Nech je pre­kliaty, kto dob­rovoľne dá ženu Ben­jamínov­covi!

späť na Sudcov, 21

Príbuzné preklady Roháček

17 A po­vedali: Dedičs­tvo unik­lých t­reba zase dať Benjaminovi, aby nebolo vy­hladené po­kolenie z Iz­raela.

Evanjelický

17 Akoby sa moh­lo za­chovať dedičné vlast­níc­tvo tých, čo unik­li z Ben­jamín­cov, aby nebol vy­radený ani jeden kmeň z Iz­raela?

Ekumenický

17 Po­vedali: Dedičné vlast­níc­tvo tých, čo unik­li, bude pat­riť Ben­jamínovi, aby nebol vy­kynožený jeden kmeň z Izraela.

Bible21

17 Říka­li také: „­Ti, kdo se z Ben­jamí­na za­chráni­li, po­tře­bují dě­dice, aby z Iz­rae­le ne­vy­mizel ce­lý kmen.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček