EkumenickýSudcov21,16

Sudcov 21:16

Starší v pospolitosti sa spytovali: Čo máme robiť so zvyšujúcimi, aby sa im ušli ženy, keď ben­jamín­ske ženy boli vy­hubené?


Verš v kontexte

15 Ľud ľutoval Ben­jamínov­cov, lebo Hos­podin spôsobil trh­linu medzi kmeňmi Iz­raela. 16 Starší v pospolitosti sa spytovali: Čo máme robiť so zvyšujúcimi, aby sa im ušli ženy, keď ben­jamín­ske ženy boli vy­hubené? 17 Po­vedali: Dedičné vlast­níc­tvo tých, čo unik­li, bude pat­riť Ben­jamínovi, aby nebol vy­kynožený jeden kmeň z Izraela.

späť na Sudcov, 21

Príbuzné preklady Roháček

16 Vtedy po­vedali starší ob­ce: Čo by sme moh­li vykonať pre tých, ktorí ešte pozostali, aby sa im tiež dostaly ženy? Lebo sú vy­hubené ženy z Ben­jamina.

Evanjelický

16 Starší zboru po­vedali: Čo máme robiť ohľadom žien pre tých, ktorí os­tali? Lebo ženy z Ben­jamína sú vy­kynožené.

Ekumenický

16 Starší v pospolitosti sa spytovali: Čo máme robiť so zvyšujúcimi, aby sa im ušli ženy, keď ben­jamín­ske ženy boli vy­hubené?

Bible21

16 Stařeši­nové obce říka­li: „Co si počne­me s tě­mi, kdo zby­li? Jak jim opatří­me že­ny? Ben­jamín­ské že­ny byly pře­ce vyhlazeny.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček