EkumenickýSudcov20,9

Sudcov 20:9

S Gibeou teraz naložíme tak­to: Lósom sa určí, ako pôj­deme proti nej.


Verš v kontexte

8 Všetok ľud po­vs­tal ako jeden muž a roz­hodol: Ni­kto z nás ne­pôj­de do svoj­ho stanu, ni­kto sa ne­vráti domov. 9 S Gibeou teraz naložíme tak­to: Lósom sa určí, ako pôj­deme proti nej. 10 Z každého iz­rael­ského kmeňa vy­berieme desať mužov zo sta, sto z tisíca a tisíc z desiatich tisícov, aby sa starali o potravu pre ľud, ktorý prišiel ben­jamín­skej Gebe od­platiť všet­ku ohav­nosť, ktorú spáchala v Izraeli.

späť na Sudcov, 20

Príbuzné preklady Roháček

9 Ale teraz toto je to, čo urobíme Gibei: losom proti nej.

Evanjelický

9 Teraz toto urobíme Gibei: Pôj­deme proti nej podľa lósu.

Ekumenický

9 S Gibeou teraz naložíme tak­to: Lósom sa určí, ako pôj­deme proti nej.

Bible21

9 S Gi­bejí naloží­me tak­to: Bu­de­me losovat

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček