EkumenickýSudcov20,47

Sudcov 20:47

Šesťs­to mužov sa ob­rátilo a zutekalo na púšť na skalu Rim­món; na skale Rim­món zo­stali štyri mesiace.


Verš v kontexte

46 Všet­kých pad­lých Ben­jamínov­cov toho dňa bolo dvad­saťpäťtisíc mužov schop­ných bojovať mečom, samých udat­ných bojov­níkov. 47 Šesťs­to mužov sa ob­rátilo a zutekalo na púšť na skalu Rim­món; na skale Rim­món zo­stali štyri mesiace. 48 Iz­rael­skí muži sa vrátili k Benjamínovcom a po­zabíjali ich mečom, po­bili všet­ko, čo v meste zo­stalo nažive, teda aj dobytok a vôbec všet­ko, čo sa tam na­chádzalo. Všet­ky mes­tá, ktoré našli, pod­pálili.

späť na Sudcov, 20

Príbuzné preklady Roháček

47 Ale šesťs­to mužov sa ob­rátilo a utiek­lo na púšť ku skale Rim­mon, a bývali v skale Rim­mon štyri mesiace.

Evanjelický

47 Šesťs­to mužov sa ob­rátilo, utekalo do púšte až po skalu Rim­món, a zo­stali pri nej štyri mesiace.

Ekumenický

47 Šesťs­to mužov sa ob­rátilo a zutekalo na púšť na skalu Rim­món; na skale Rim­món zo­stali štyri mesiace.

Bible21

47 Šesti stům mužů se ale podaři­lo utéct do pouště k Ri­mon­ské skále, kde zůsta­li čtyři měsíce.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček