EkumenickýSudcov20,24

Sudcov 20:24

Na druhý deň sa teda Iz­raeliti pri­blížili k Benjamínovcom.


Verš v kontexte

23 Iz­raeliti vy­šli do Bételu a do večera plakali pred Hos­podinom. Po­tom sa spýtali Hos­podina: Máme znova ísť do boja proti našim bratom Ben­jamínov­com? Hos­podin od­povedal: Bojuj­te proti nim! 24 Na druhý deň sa teda Iz­raeliti pri­blížili k Benjamínovcom. 25 No aj na druhý deň Ben­jamínov­ci zaútočili proti nim z Gibey a z Izraelitov po­bili ešte osem­násťtisíc mužov, hoci všet­ci vedeli za­ob­chádzať s mečom.

späť na Sudcov, 20

Príbuzné preklady Roháček

24 A tedy sa pri­blížili synovia Iz­raelovi proti synom Ben­jaminovým aj druhého dňa.

Evanjelický

24 Keď sa teraz Iz­rael­ci na druhý deň pri­blížili,

Ekumenický

24 Na druhý deň sa teda Iz­raeliti pri­blížili k Benjamínovcom.

Bible21

24 A tak druhého dne Iz­rael­ci za­útoči­li na Ben­jamín­ce.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček