EkumenickýSudcov20,18

Sudcov 20:18

Iz­raeliti šli do Bételu, aby sa spýtali Boha. Iz­raeliti sa pýtali: Kto z nás má ísť pr­vý do boja proti Ben­jamínov­com? Hos­podin od­povedal: Ako pr­vý vy­tiah­ne Júda.


Verš v kontexte

17 Z Izraela bez Ben­jamína na­počítali štyris­totisíc mečom ozb­rojených boja­schop­ných mužov. 18 Iz­raeliti šli do Bételu, aby sa spýtali Boha. Iz­raeliti sa pýtali: Kto z nás má ísť pr­vý do boja proti Ben­jamínov­com? Hos­podin od­povedal: Ako pr­vý vy­tiah­ne Júda. 19 Iz­raeliti ráno vstali a roz­ložili tábor oproti Gibei.

späť na Sudcov, 20

Príbuzné preklady Roháček

18 A vstanúc od­išli hore do Bét-ela a pýtali sa Boha a po­vedali synovia Iz­raelovi: Kto nám poj­de najprv hore do boja so syn­mi Ben­jaminovými? A Hos­podin riekol: Júda poj­de najprv.

Evanjelický

18 Iz­rael­ci sa po­brali a tiah­li do Bételu; do­pytovali sa Boha slovami: Kto z nás má najprv vy­tiah­nuť do boja proti Ben­jamín­com? Hos­podin od­povedal: Najprv Júda.

Ekumenický

18 Iz­raeliti šli do Bételu, aby sa spýtali Boha. Iz­raeliti sa pýtali: Kto z nás má ísť pr­vý do boja proti Ben­jamínov­com? Hos­podin od­povedal: Ako pr­vý vy­tiah­ne Júda.

Bible21

18 Zve­dli se a táh­li do Bet-elu, aby se do­tazova­li Bo­ha: „Kdo z nás má vy­táhnout do boje pro­ti Ben­jamín­cům jako první?“ Hospodin jim ře­kl: „První bude Juda.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček