EkumenickýSudcov20,12

Sudcov 20:12

Iz­rael­ské kmene rozo­slali mužov do celého ben­jamín­skeho kmeňa s odkazom: Aký to zločin sa spáchal u vás?!


Verš v kontexte

11 Po­tom sa pri mes­te zhromaždili všet­ci Iz­raeliti ako jeden muž. 12 Iz­rael­ské kmene rozo­slali mužov do celého ben­jamín­skeho kmeňa s odkazom: Aký to zločin sa spáchal u vás?! 13 Teraz vy­daj­te tých ničom­níkov z Gibey. Ich sm­rťou od­stránime zlo z Izraela. Ben­jamínov­ci však nech­celi po­slúch­nuť výz­vu svojich iz­rael­ských bratov.

späť na Sudcov, 20

Príbuzné preklady Roháček

12 A po­kolenia Iz­raelove vy­slaly mužov do všet­kých po­kolení Ben­jaminových s od­kazom: Aký je to zlý skutok, ktorý sa stal medzi vami?

Evanjelický

12 Kmene Iz­raela roz­pos­lali mužov po celom kmeni Ben­jamín s od­kazom: K akému zločinu to došlo u vás?

Ekumenický

12 Iz­rael­ské kmene rozo­slali mužov do celého ben­jamín­skeho kmeňa s odkazom: Aký to zločin sa spáchal u vás?!

Bible21

12 Iz­rael­ské kme­ny pak do ce­lého kmene Ben­jamín vy­s­laly muže se slovy: „Co se to u vás stalo za hroz­nou věc?

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček