EkumenickýSudcov19,6

Sudcov 19:6

Zo­stali teda a obaja spolu jed­li a pili. Diev­kin otec po­tom na­vrhol mužovi: Za­bav sa, zo­staň cez noc a dob­re sa cíť!


Verš v kontexte

5 Na ús­vite štvr­tého dňa sa chys­tal od­ces­tovať, no otec diev­ky pre­hováral svoj­ho zaťa: Po­sil­nite sa kús­kom chleba a po­tom pôj­dete. 6 Zo­stali teda a obaja spolu jed­li a pili. Diev­kin otec po­tom na­vrhol mužovi: Za­bav sa, zo­staň cez noc a dob­re sa cíť! 7 Keď sa muž pred­sa chys­tal odísť, tesť naňho naliehal a on tam prenocoval.

späť na Sudcov, 19

Príbuzné preklady Roháček

6 A tak sad­li a jed­li spolu obi­dvaja a pili. A otec dievčiny po­vedal človekovi: Nože zos­taň ešte a prenocuj tu, a nech sa poveselí tvoje srd­ce.

Evanjelický

6 Zo­stali a obi­dvaja spolu jed­li a pili. Po­tom po­vedal otec dievčaťa mužovi: Nech sa ti páči, zo­staň cez noc a cíť sa dob­re!

Ekumenický

6 Zo­stali teda a obaja spolu jed­li a pili. Diev­kin otec po­tom na­vrhol mužovi: Za­bav sa, zo­staň cez noc a dob­re sa cíť!

Bible21

6 A tak se po­sa­di­li a oba spo­lu jedli a pi­li. Po­tom mu dívčin otec ře­kl: „Pro­sím, las­kavě tu ještě přespi a po­hov si.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček