EkumenickýSudcov19,29

Sudcov 19:29

Keď prišiel domov, vzal nôž, uchopil svoju vedľajšiu ženu, roz­sekal ju aj s kosťami na dvanásť dielov a roz­pos­lal ich po celom území Iz­raela.


Verš v kontexte

28 Oslovil ju: Vstaň, ideme! Od­poveď nedos­tal. Naložil ju teda na osla a vy­dal sa na ces­tu domov. 29 Keď prišiel domov, vzal nôž, uchopil svoju vedľajšiu ženu, roz­sekal ju aj s kosťami na dvanásť dielov a roz­pos­lal ich po celom území Iz­raela. 30 Každý, kto nie­ktorý diel videl, po­vedal: Nič také sa ne­stalo ani nebolo vidieť od­vtedy, čo Iz­raeliti vy­šli z Egypta, až do dnešného dňa. Uvažuj­te o tom, poraďte sa a roz­hod­nite!

späť na Sudcov, 19

Príbuzné preklady Roháček

29 A keď prišiel do svoj­ho domu, vzal nôž a po­chytiac svoju ženinu porezal ju na kusy podľa jej kos­tí na dvanásť kusov, a roz­pos­lal ju po celom území Iz­raelovom.

Evanjelický

29 Keď prišiel domov, vzal nôž, chytil svoju vedľajšiu ženu a roz­sekal ju časť po čas­ti na dvanásť kusov a roz­pos­lal ich do všet­kých krajov Iz­raela.

Ekumenický

29 Keď prišiel domov, vzal nôž, uchopil svoju vedľajšiu ženu, roz­sekal ju aj s kosťami na dvanásť dielov a roz­pos­lal ich po celom území Iz­raela.

Bible21

29 Když do­razil do­mů, vzal nůž a rozřezal svou družku i s kost­mi na dvanáct ku­sů. Ty pak ro­ze­s­lal po všech končinách Iz­rae­le.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček