EkumenickýSudcov19,24

Sudcov 19:24

Po­zrite, tu je moja dcéra, pan­na, a jeho vedľajšia žena, do­vediem vám ich. Môžete ich zne­užiť a urobiť s nimi, čo sa vám za­páči. Na tom­to mužovi sa však ne­smiete do­pus­tiť takej haneb­nos­ti.


Verš v kontexte

23 Nato vy­šiel majiteľ domu a do­hováral im: Nie, moji bratia, nedopus­tite sa ničoho zlého. Keď ten­to muž prišiel do môj­ho domu, ne­smiete spáchať taký haneb­ný skutok. 24 Po­zrite, tu je moja dcéra, pan­na, a jeho vedľajšia žena, do­vediem vám ich. Môžete ich zne­užiť a urobiť s nimi, čo sa vám za­páči. Na tom­to mužovi sa však ne­smiete do­pus­tiť takej haneb­nos­ti. 25 Tí muži ho však nech­celi ani počuť. Vtedy uchopil ten muž svoju vedľajšiu ženu a vy­viedol ju k nim von. Oni s ňou ob­covali celú noc a zne­užívali ju až do rána. Pre­pus­tili ju, až keď vy­šla zor­nička.

späť na Sudcov, 19

Príbuzné preklady Roháček

24 Hľa, je tu moja dcéra, pan­na, a jeho ženina, do­voľte, prosím, aby som vám tie vy­viedol, a ponížte ich a urob­te im, čo sa vám ľúbi, ale tomuto človekovi nerob­te ničoho, nevykonaj­te toho bláz­nov­stva!

Evanjelický

24 Hľa, moja dcéra-pan­na a jeho vedľajšia žena, vy­vediem vám ich, tie môžete zne­uc­tiť a robiť s nimi, čo sa vám páči, ale na tom­to mužovi sa ne­smiete do­pus­tiť takej nehaneb­nos­ti.

Ekumenický

24 Po­zrite, tu je moja dcéra, pan­na, a jeho vedľajšia žena, do­vediem vám ich. Môžete ich zne­užiť a urobiť s nimi, čo sa vám za­páči. Na tom­to mužovi sa však ne­smiete do­pus­tiť takej haneb­nos­ti.

Bible21

24 Je tu má dce­ra, ještě pan­na, a také jeho družka. Hned je vy­ve­du! Zne­u­ctě­te je, udě­lej­te s ni­mi, co se vám zlíbí. Jen ale ne­pro­váděj­te žádnou hanebnost tomu muži!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček