EkumenickýSudcov19,22

Sudcov 19:22

Keď sa občer­stvili, nejakí ničom­níci z toho mes­ta ob­kľúčili ten dom, za­búchali na dvere a vy­zvali toho star­ca, majiteľa domu: Vy­veď muža, ktorý vošiel do tvoj­ho domu, nech ho spoz­náme!


Verš v kontexte

21 Do­viedol ho do svoj­ho domu a pre osly na­chys­tal kr­mivo. Po­tom si umyli nohy, jed­li a pili. 22 Keď sa občer­stvili, nejakí ničom­níci z toho mes­ta ob­kľúčili ten dom, za­búchali na dvere a vy­zvali toho star­ca, majiteľa domu: Vy­veď muža, ktorý vošiel do tvoj­ho domu, nech ho spoz­náme! 23 Nato vy­šiel majiteľ domu a do­hováral im: Nie, moji bratia, nedopus­tite sa ničoho zlého. Keď ten­to muž prišiel do môj­ho domu, ne­smiete spáchať taký haneb­ný skutok.

späť na Sudcov, 19

Príbuzné preklady Roháček

22 Ale keď sa už boli roz­veselili, tu hľa, mužovia mes­ta, mužovia, synovia beliála, ob­kľúčili dom a tĺkli na dvere a vraveli starému človekovi, pánovi domu: Vy­veď človeka, ktorý vošiel do tvoj­ho domu, aby sme ho po­znali.

Evanjelický

22 Keď sa dob­re cítili, mužovia mes­ta, naničhod­níci, ob­kľúčili dom, búchali na dvere a kričali na star­ca, majiteľa domu: Vy­veď muža, ktorý prišiel do tvoj­ho domu, aby sme ho po­znali.

Ekumenický

22 Keď sa občer­stvili, nejakí ničom­níci z toho mes­ta ob­kľúčili ten dom, za­búchali na dvere a vy­zvali toho star­ca, majiteľa domu: Vy­veď muža, ktorý vošiel do tvoj­ho domu, nech ho spoz­náme!

Bible21

22 A jak si tak hově­li, náhle dům ob­stou­pi­li místní niče­mové. Za­ča­li tlou­ct do dveří a křičet na starého hos­podáře: „Vyveď toho mužského, co přišel k to­bě do­mů, ať si ho užijeme!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček