EkumenickýSudcov19,19

Sudcov 19:19

Mám slamu i ob­rok pre naše os­ly, mám aj chlieb a víno pre seba i pre tvoju slúžku a pre mláden­ca, ktorý sprevádza tvoj­ho služob­níka. Nič mi nechýba.


Verš v kontexte

18 Muž od­povedal: Ideme z judského Bet­lehema na odľah­lý svah Ef­rajim­ského po­horia, od­tiaľ totiž po­chádzam. Ces­toval som do jud­ského Bet­lehema a teraz idem domov, ale ni­kto ma ne­prijal do svoj­ho domu. 19 Mám slamu i ob­rok pre naše os­ly, mám aj chlieb a víno pre seba i pre tvoju slúžku a pre mláden­ca, ktorý sprevádza tvoj­ho služob­níka. Nič mi nechýba. 20 Starec po­vedal: Po­koj ti. Do­voľ mi, aby som sa po­staral o všetko, čo ti chýba. Len nezos­taň cez noc na námes­tí.

späť na Sudcov, 19

Príbuzné preklady Roháček

19 A jes­to pred­sa aj slama aj ob­rok pre našich oslov, a mám aj chlieb aj víno pre seba i pre tvoju diev­ku i pre mláden­ca, k­torý je s tvojimi služob­ník­mi; nemáme nedostatku ničoho.

Evanjelický

19 Mám aj slamu a krm pre naše os­ly, a chlieb i víno pre seba i pre svoju slúžku i pre sluhu, ktorý je s tvojím služob­níkom; nič mi nechýba.

Ekumenický

19 Mám slamu i ob­rok pre naše os­ly, mám aj chlieb a víno pre seba i pre tvoju slúžku a pre mláden­ca, ktorý sprevádza tvoj­ho služob­níka. Nič mi nechýba.

Bible21

19 Má­me slá­mu i ob­rok pro své os­ly, mám i chléb a víno pro se­be, zde pro tvou služebnici i pro mlá­den­ce, který tvého služebníka pro­vází. Nic víc nepotřebujeme.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček