EkumenickýSudcov18,9

Sudcov 18:9

Keď sa vrátili k svojim bratom do Corey a Eštaólu, tí sa ich pýtali: Čo nám prinášate?


Verš v kontexte

8 Tých päť mužov teda šlo ďalej a prišli do Lajiša. Videli, že obyvatelia žijú v ňom podľa sidon­ského spôsobu nerušene, že sú to ľudia po­koj­ní a dôverčiví. Ni­kto si v krajine ne­osoboval moc, na­opak, sú bohatí. Sú ďaleko od Sidončanov a ne­majú s nikým spojenie. 9 Keď sa vrátili k svojim bratom do Corey a Eštaólu, tí sa ich pýtali: Čo nám prinášate? 10 Od­povedali: Vstaňte, zaútočme na nich! Videli sme tú krajinu, ktorá je na­ozaj znamenitá. Vy otáľate? Ne­váhaj­te odísť a ob­sadiť tú krajinu.

späť na Sudcov, 18

Príbuzné preklady Roháček

9 A oni povedali: Vstaňte a poďme hore na nich, lebo sme videli zem, a hľa, je veľmi dob­rá a pek­ná. A vy mlčíte? Nech sa vám nelení ísť a prijsť zau­jať zem do dedičs­tva.

Evanjelický

9 Od­povedali: Hor sa! Poďme proti nim! Videli sme totiž krajinu, ktorá je skutočne veľmi dob­rá; a vy chcete os­tať nečin­ní? Ne­váhaj­te odísť a ob­sadiť krajinu.

Ekumenický

9 Keď sa vrátili k svojim bratom do Corey a Eštaólu, tí sa ich pýtali: Čo nám prinášate?

Bible21

9 „Zve­dej­te se, po­jď­me na ně!“ od­po­vědě­li. „Vi­dě­li jsme tu zem – je vý­borná! To tu chcete jen tak sedět? Ne­z­držuj­te se a po­jď­te, půjde­me tu zem ob­sa­dit!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček