EkumenickýSudcov18,6

Sudcov 18:6

Požiadali ho: Spýtaj sa teda Boha, aby sme sa do­zvedeli, či ces­ta, ktorou chceme ísť, bude ús­pešná.


Verš v kontexte

5 On od­povedal: Tak a tak sa so mnou do­hodol Mícha; najal si ma a slúžim mu ako kňaz. 6 Požiadali ho: Spýtaj sa teda Boha, aby sme sa do­zvedeli, či ces­ta, ktorou chceme ísť, bude ús­pešná. 7 Kňaz im po­vedal: Choďte v pokoji! Ces­ta, ktorou idete, je pod Hos­podinovým do­hľadom.

späť na Sudcov, 18

Príbuzné preklady Roháček

6 A kňaz im po­vedal: Iďte v po­koji; pred Hos­podinom je vaša ces­ta, ktorou idete.

Evanjelický

6 Kňaz im od­povedal: Choďte v po­koji! Ces­ta, ktorú konáte, je pod Božím do­hľadom.

Ekumenický

6 Požiadali ho: Spýtaj sa teda Boha, aby sme sa do­zvedeli, či ces­ta, ktorou chceme ísť, bude ús­pešná.

Bible21

6 „Jdě­te v pokoji,“ ře­kl jim ten kněz. „Nad vaší cestou bdí Hospodin.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček