EkumenickýSudcov18,5

Sudcov 18:5

On od­povedal: Tak a tak sa so mnou do­hodol Mícha; najal si ma a slúžim mu ako kňaz.


Verš v kontexte

4 Keď boli pri Míchovom dome, po reči po­znali mláden­ca, za­bočili ta a spýtali sa ho: Kto ťa sem do­viedol? Čo tu robíš? Čo tu hľadáš? 5 On od­povedal: Tak a tak sa so mnou do­hodol Mícha; najal si ma a slúžim mu ako kňaz. 6 Požiadali ho: Spýtaj sa teda Boha, aby sme sa do­zvedeli, či ces­ta, ktorou chceme ísť, bude ús­pešná.

späť na Sudcov, 18

Príbuzné preklady Roháček

5 A oni mu po­vedali: Opýtaj sa, prosíme, Boha, aby sme vedeli, či sa podarí naša ces­ta, ktorou ideme?

Evanjelický

5 Po­vedali mu: Do­pytuj sa Boha, nech sa do­zvieme, či ces­ta, ktorou chceme ísť, sa vy­darí.

Ekumenický

5 On od­povedal: Tak a tak sa so mnou do­hodol Mícha; najal si ma a slúžim mu ako kňaz.

Bible21

5 Požáda­li ho te­dy: „Ch­tě­li bychom něco vědět. Ze­ptej se, pro­sím, Bo­ha, zda bude naše ces­ta úspěšná.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček