EkumenickýSudcov18,32

Sudcov 18:32

Umiest­nili tam tesanú mod­lu, ktorú zhotovil Mícha, a zo­stala tam, kým stál Boží dom v Šíle.


Verš v kontexte

30 Mes­tu dali meno Dán podľa mena svoj­ho pra­ot­ca Dána, ktorý sa narodil Iz­raelovi. Pôvod­ne sa však volalo Lajiš. 31 Dánov­ci si po­stavili tesanú mod­lu. Jonatán, syn Mojžišov­ho syna Geršóma, a jeho po­tom­kovia boli kňaz­mi v kmeni Dánov­cov až do­vtedy, keď obyvatelia krajiny museli odísť do zajatia. 32 Umiest­nili tam tesanú mod­lu, ktorú zhotovil Mícha, a zo­stala tam, kým stál Boží dom v Šíle.

späť na Sudcov, 18

Príbuzné preklady Ekumenický

32 Umiest­nili tam tesanú mod­lu, ktorú zhotovil Mícha, a zo­stala tam, kým stál Boží dom v Šíle.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček