EkumenickýSudcov18,29

Sudcov 18:29

Nebolo ni­koho, kto by ich bol za­chránil, lebo mes­to bolo ďaleko od Sidonu a ne­malo s nikým zmluvu o pomoci. Ležalo totiž v údolí Bét-Rechób. Dánov­ci znova vy­budovali mes­to a osíd­lili ho.


Verš v kontexte

28 Oni však vzali so sebou to, čo si Mícha zhotovil, ako aj jeho kňaza a šli proti Lajišu, proti po­koj­nému a dôverčivému ľudu. Po­bili ho mečom a mes­to pod­pálili. 29 Nebolo ni­koho, kto by ich bol za­chránil, lebo mes­to bolo ďaleko od Sidonu a ne­malo s nikým zmluvu o pomoci. Ležalo totiž v údolí Bét-Rechób. Dánov­ci znova vy­budovali mes­to a osíd­lili ho. 30 Mes­tu dali meno Dán podľa mena svoj­ho pra­ot­ca Dána, ktorý sa narodil Iz­raelovi. Pôvod­ne sa však volalo Lajiš.

späť na Sudcov, 18

Príbuzné preklady Roháček

29 A na­zvali meno toho mes­ta Dán po mene Dána, svoj­ho praotca, ktorý sa narodil Iz­raelovi. Ale mes­to sa pred­tým menovalo Lai­š.

Evanjelický

29 Mes­to na­zvali Dánom, podľa mena svoj­ho pra­ot­ca Dána, ktorý sa narodil Iz­raelovi. Pred­tým sa mes­to volalo Lajiš.

Ekumenický

29 Nebolo ni­koho, kto by ich bol za­chránil, lebo mes­to bolo ďaleko od Sidonu a ne­malo s nikým zmluvu o pomoci. Ležalo totiž v údolí Bét-Rechób. Dánov­ci znova vy­budovali mes­to a osíd­lili ho.

Bible21

29 Po­jmenova­li to město Dan po svém praot­ci Danovi, který byl Iz­rae­lův syn. Před­tím se ale to město jmenovalo Laiš.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček